• klasy Poniedziałek
    1 2 3 4 5 6 7 8
    1 religia w-f ew ew zaj.roz.zaint. zkk    
    2 w-f ew ew zaj.roz.zaint. zdw      
    3  ew ew ep religia zdw      
    4  religia j. angielski w-f przyroda j. polski      
    5 muzyka geografia j. polski religia w-f historia  zkk rew.  rew.
    6 j. polski muzyka j. angielski w-f historia wdżwr zdw j.p.  
    7 chemia fizyka religia matematyka (in. j.p.) j. polski w-f historia zdw mat.
    8 j. angielski j. polski matematyka historia geografia  chemia edb  zdw mat.

     

    klasy Wtorek
    1 2 3 4 5 6 7 8
    1 religia ew j. angielski ew ew tl    
    2 w-f em ew ew zdw      
    3 ew ew ew w-f zdw      
    4 technika j. polski plastyka informatyka matematyka wdż    
    5 historia biologia religia j. polski technika matematyka w-f  
    6 j. angielski religia w-f technika matematyka j. polski tl

    zrk s-e

    7 plastyka j. angielski (in. mat.) chemia j. niemiecki (in. j.ang.) j. polski j. niemiecki informatyka w-f
    8 religia w-f j. polski matematyka j. niemiecki chemia j. niemiecki rew.

     

    klasy Środa
    1 2 3 4 5 6 7 8
    1 j. angielski w-f ew ew zdw      
    2 w-f religia ew ew j. angielski zkk    
    3 ew ew w-f j. angielski ew zkk    
    4 j. polski religia muzyka w-f matematyka historia    
    5 zaj. rozw. zaint. j. angielski j. polski matematyka informatyka zdw mat. tl  
    6 religia plastyka matematyka j. polski geografia zdw mat.  rew. rew. rew.
    7 muzyka fizyka religia matematyka j. polski j. angielski biologia zkk  rew.
    8 fizyka j. polski j. angielski religia w-f biologia rew. rew.

     

    klasy Czwartek
    1 2 3 4 5 6 7 8
    1 ew w-f em ew zdw      
    2 ew ew ew ew zaj. komp.      
    3 ew em w-f j. angielski ew tl    
    4 matematyka przyroda j. polski w-f j. angielski zaj. rozw. zaint.    
    5 plastyka j. angielski matematyka j. polski w-f wdżwr rew.  
    6 j. polski informatyka j. angielski matematyka biologia w-f    
    7 w-f matematyka historia geografia j. polski   tl zdw in.
    8 zaj. rozw. zaint. j. polski matematyka historia wos j. angielski w-f tl

     

    klasy Piątek
    1 2 3 4 5 6 7 8
    1 zaj. komp. ew ew ew ep      
    2 ew ep ew religia j. angielski tl    
    3 zaj. rozw. zaint. ew religia ew zaj. komp.      
    4 w-f j. angielski zzw j. polski matematyka      
    5 j. angielski matematyka zzw w-f j. polski zdw j.p.    
    6 zaj. rozw. zaint. j polski zzw historia matematyka w-f zkk  
    7 matematyka w-f zzw j. polski biologia j. angielski  geografia zdw j.p.  rew.
    8 j. polski matematyka zzw informatyka w-f fizyka wos zdw j.p.