„Rodzic wspierający dziecko”

Wychowywanie dzieci jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych zadań w życiu dorosłego człowieka. Każdy z nas pragnie wychować swoje dzieci na szczęśliwych, decyzyjnych, pewnych swojej wartości ludzi. Rolą rodzica jest kształtowanie osobowości dziecka i uczenie go radzenia sobie z przeciwnościami, na jakie z pewnością napotka. Jednak, by właściwie ukształtować dziecko do życia, nie wystarczy jedynie kochać i wymagać. W poniższym materiale znajdziecie Państwo informacje, jak być również wspierającym rodzicem.

Pod 8 zasadami, jakimi powinien kierować się rodzic wspierający, znajduje się link do artykułu „ Dziecko w potrzebie, czyli jak być wspierającym rodzicem w czasie nauki zdalnej”.

  r1

8 zasad rodzica wspierającego

  1. Szanuje potrzeby swoich dzieci. Stara się zaspokajać je nie zapominając o potrzebach własnych i innych członków rodziny

  2. Daje odczuć dziecku, że wszystkie jego emocje są akceptowane, także te trudne. Natomiast nie akceptuje szkodliwych zachowań podyktowanych np. złością. Pokazuje jak radzić sobie z emocjami nie krzywdząc innych

  3. Przyznaje dzieciom prawo do samodzielnego rozwiązywania problemów

  4. Pozwala na dokonywanie własnych wyborów i ponoszenie ich konsekwencji – oczywiście wyjątkiem są sytuacje zagrożenia zdrowia lub życia dziecka i innych osób

  5. Zachęca dzieci do współpracy i pomocy, robiąc to z szacunkiem

  6. Stwarza warunki do słuchania empatycznego, czyli słuchając stara się wejść w świat dziecka, z intencją poznania go i zrozumienia, bez przykładania własnych miar i pochopnego oceniania

  7. Jest nastawiony na dialog, wspólne rozwiązywanie kwestii spornych, negocjowanie i wypracowywanie rozwiązań korzystnych dla każdego członka rodziny

  8. Zdaje sobie sprawę, z tego, że problemy w rodzinie muszą wystąpić, ponieważ niesie je ze sobą życie. Jest gotowy szukać dla nich twórczych rozwiązań.

r2

 

https://www.nowaera.pl/nauka-zdalna/edukacja-na-czasie-nauka-i-relacje/dziecko-w-potrzebie-czyli-jak-byc-wspierajacym-rodzicem

                                                                                                                                                                                                                                                                               Bogusława Lechman- pedagog

 

b2

Drogi rodzicu pamiętaj, że można dziecko zmusić, żeby siedziało przy biurku, żeby wpatrywało się godzinami w podręcznik czy nawet żeby odrobiło lekcje, ale do nauki – nigdy. Maluch czy nastolatek będzie się pilnie uczyć tylko wtedy, gdy będzie mu to sprawiać przyjemność oraz gdy będzie przekonany, że jest mu to potrzebne. Jak zatem zachęcić dziecko do nauki? Przede wszystkim porozmawiaj z dzieckiem, dlaczego i po co musi codziennie się uczyć. Uświadom, że jego systematyczna praca będzie zweryfikowana przez nauczycieli.

Kilka dodatkowych wskazówek, które pomogą motywować dziecko do pracy:

1. Traktuj naukę dziecka, jako rzecz świętą. Nie przerywaj mu, nie wołaj do telefonu, wyłącz wszelkie źródła dźwięku.
2. Zarządź, że wszystkie dzieci uczą się w tym samym czasie. Niech żadne wtedy nie ogląda telewizji i nie gra na komputerze. To podstawowy błąd rodziców, aby pozwolić, by jedno z dzieci się bawiło, gdy drugie się uczy.
3. Naucz dziecko traktować naukę jak wyzwanie. Pokazuj mu, jak wartościowe jest robienie czegoś, czego jeszcze nigdy się nie robiło, a co wydaje się trudne.
4. Chwal dziecko po każdej przerobionej partii materiału, ale pamiętaj, by nie szafować pochwałami. Doceniaj prawdziwy wysiłek i trud oraz konsekwencję dziecka.
5. Wpajaj mu pogląd, że mądrość to coś, nad czym trzeba pracować.
6. Nie wyręczaj dziecka w odrabianiu lekcji. To bardzo ważne. Kiedy prosi o pomoc, nie podawaj mu gotowych rozwiązań, ale jedynie na nie naprowadź, udziel wskazówek, wyjaśnij wątpliwości. Zachęć do samodzielności. Samodzielnie rozwiązane zadanie może dostarczyć dziecku dużej satysfakcji, wzmacnia w nim również poczucie, że jest w stanie poradzić sobie z trudnościami.
7. W sytuacji zniechęcenia wskazuj na postęp, jaki już poczyniło dziecko w wykonanych zadaniach ( w tym celu każdego dnia należy zadania spisać na kartce i skreślać je po ich wykonaniu).
8. Podkreślaj sukcesy, zamiast braków. Jeśli dziecko ma ogromne problemy z jednym przedmiotem, zachęć je, by na lodówce pojawiła się kartka: „Co już umiem”. Codziennie przed snem zapiszcie na niej to, czego dziś dziecko się nauczyło oraz to, w czym jest kompetentne. Nawet, jeśli to będą tylko dwie daty lub cztery słówka. Zwróć uwagę dziecka, jak szybko kartka się zapełniała, o ile stał się mądrzejszy przez kilka dni.
9. Wspólnie ustalcie dużej nagrody po wykonaniu całej pracy, w postaci czasu na rozrywkę. Ustalcie z dzieckiem rozrywki w hierarchicznym porządku od najmniej nagradzających do najbardziej pożądanych. Adekwatnie do zaangażowania dziecka w danym dniu wyraźcie zgodę na zabawę z określonej pozycji hierarchii.

Wspierająca postawa rodzica, konsekwentne przestrzeganie stałych pór w planie dnia dziecka, jasno sprecyzowane oczekiwania wobec niego w sytuacji nauki poza szkołą, mogą ułatwić dziecku przystosowanie się do niełatwej dla nas wszystkich sytuacji.

Życzę sukcesów

Pedagog szkolna- Bogusława Lechman

 

b1

Część z Państwa, ponownie, często z przerażeniem, podejmuje kolejne próby organizowania przestrzeni i motywowania dziecka do uczenia się w warunkach domowych. Jest to jak najbardziej możliwe. Pamiętajcie Państwo, że to WY jesteście odpowiedzialni za realizację obowiązku szkolnego Waszych dzieci, także w sytuacji nauki zdalnej.

W jaki sposób zorganizować dzieciom optymalne warunki do nauki w domu? Oto kilka praktycznych porad dla Państwa.


Bardzo ważnym elementem zapewniającym dziecku poczucie bezpieczeństwa jest stały rytm funkcjonowania. W sytuacji nauki zdalnej, zadaniem rodziców i nauczycieli jest wprowadzenie powtarzalnego planu dnia. Powinien on uwzględniać: stałe pory wstawaniachodzenia spać, posiłków, stały czas na naukęodpoczynek. Dlatego tak ważne jest, by ustalić plan dnia, który w sposób jasny i czytelny dla dziecka będzie organizował jego funkcjonowanie. Tylko w ten sposób możliwe będzie realizowanie nauki w domu. Rodzice powinni starać się wprowadzić w życie dziecka jak najwięcej stałości i przewidywalności, co bezpośrednio wpłynie na jego poczucie bezpieczeństwa. 

Plan działania:
1. Dopilnujcie, by dziecko wstawało o stałej porze (rannej).

2. Planujcie z dziećmi ich dzień. Pamiętajcie o właściwych proporcjach czasu nauki i odpoczynku.
3. Ustalcie z dzieckiem godziny, w których będzie uczyło się i odrabiało lekcje. Najlepiej zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. Określcie: czego dzieci mają się nauczyć (przedmiot, zakres materiału), ile czasu im to zajmie, jakie materiały powinno zgromadzić, by zacząć naukę (np. zeszyt, książkę, wydrukować zadanie, otworzyć stronę w e-podręczniku)
4. Wyznaczajcie przedział czasowy (od - do), w którym dzieci będą się uczyły. Starajcie się trzymać określonych terminów.
5. Sporządźcie rozkład zajęć uwzględniający czas na naukę, rozrywkę i porcje ruchu.
6. Pamiętajcie o przerwach relaksacyjnych (ale nie dłuższych niż 15 minut)(odprężają rękę, wzrok).
7. Podzielcie wspólnie materiał do nauki na partie: zróbcie grafik - zapisujcie bieżące zadania do wykonania, zlecane przez nauczycieli danych przedmiotów i terminy ich realizacji. Grafik umieśćcie w widocznym miejscu. Odznaczajcie zrealizowane zadania – to bardzo motywuje, bo jest wizualnym odzwierciedleniem wykonanej pracy!
8. Nie zapominajcie o aktywności ruchowej, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania mózgu.

Komfort pracy:
1. Przygotujcie stałe miejsce do pracy z odpowiednim oświetleniem i usytuowaniem zależnym od tego, którą ręką posługują się dzieci. Pokój powinien być wyposażony w biurko/stolik i krzesło przystosowane do wzrostu dzieci.

2. Dbajcie o to, by w miejscu nauki nie było zbyt wielu rzeczy, które mogą dzieci rozpraszać.
3. Przed rozpoczęciem zdalnej nauki wywietrzcie pokój.
4. Zadbajcie o miłą atmosferę, pozbawioną pośpiechu, nerwowości.

Pedagog- Bogusława Lechman