Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji
Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020
Olszewska Grażyna -przewodnicząca
Narkiewicz Beata - zastępca przewodniczącej
Dalkowska Agnieszka - sekretarz
Szlęzak Katarzyna - skarbnik