Kwota za obiady w maju 2022 r. dla klas I-VII wynosi 59,50 zł, dla klasy VIII – 70,00 zł

Należność proszę wpłacić na rachunek bankowy: BS Szczytno Oddział w Biskupcu 80 8838 1031 2006 0300 0895 0005

W tytule wpłaty proszę podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc, za który opłata jest wnoszona.