Rozpłynęła się już pieśń radosna
głośnym echem po ojczystym kraju,
Witaj, witaj, Majowa Rocznico,
pamiętny Trzeci Maju.

Stanisław Aleksandrzak Rocznica

W coroczny kalendarz uroczystości w naszej szkole wpisana jest akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Chcąc przybliżyć uczniom i zaproszonym przedszkolakom to wydarzenie z historii naszego kraju, klasa VIII przygotowała montaż słowno – muzyczny. Była to okazja do refleksji nad wydarzeniami sprzed 231 lat, do pielęgnowania patriotyzmu wśród społeczności szkolnej oraz do przeżycia dumy z tego, że jest się Polakiem.

Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była jedną z najważniejszych ustaw w Polsce. To pierwsza w Europie, a druga w świecie - po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r. - spisana ustawa tego typu. Konstytucja była próbą radykalnego uzdrowienia państwa i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw.