Opłata za obiady w miesiącu styczniu 2022 r. wynosi 35,00 zł /10 dni x 3,50 zł/

Prosimy o wpłaty na rachunek bankowy: BS w Szczytnie Oddział w Biskupcu

80 8838 1031 2006 0300 0895 0005

W tytule wpłaty prosimy podać: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który opłata jest wnoszona.