Rozpłynęła się już pieśń radosna,
głośnym echem po ojczystym kraju,
Witaj, witaj, Majowa Rocznico,
pamiętny Trzeci Maju…”

3 maja 1791 roku uchwalono zasadniczą ustawę rządową zwaną powszechnie Konstytucją Trzeciego Maja. Była to pierwsza w Europie, druga w świecie po Stanach Zjednoczonych konstytucja. Niosła nadzieję na ocalenie Polski. Do dzisiaj stanowi dumę Polaków z jej osiągnięć i otoczona jest należytą czcią oraz szacunkiem.

W tym roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Ponadto zachęcamy do patriotycznego świętowania poprzez obejrzenie filmu “Ożywione obrazy” (poniżej)

Konstytucja 3 Maja 1791 roku” – film edukacyjny z serii „Ożywione obrazy”

Święto jest okazją do rozmowy o patriotyzmie, o znaczeniu ojczyzny w naszym życiu i symbolach narodowych. Uczniowie naszej szkoły 30 kwietnia 2021r. świętowali to niezwykle ważne dla naszego kraju wydarzenie - rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Dzieci z klas I - III przygotowały apel, w którym przybliżyły wszystkim znaczenie tego święta w historii naszej ojczyzny. Przypomniały tło historyczne wydarzeń z 3 Maja 1791 roku i wyjaśniły dlaczego jest to tak ważny dzień dla Polski. Podczas uroczystości nie zabrakło biało - czerwonej flagi państwowej oraz hymnu. Po odśpiewaniu hymnu narodowego zaprezentowały montaż słowno – muzyczny.
Głównym celem spotkania było wyrobienie wśród uczniów postaw szacunku do dziedzictwa kulturowego, historycznego i tradycji narodowych mających na celu poczucie przynależności narodowej.

Dzieci swą postawą w pełni oddały powagę święta. Właśnie w takich chwilach czujemy się dumni z naszego kraju i jego pięknej historii. Niech to uczucie w naszych sercach zostanie na zawsze.  

 

m9

m10

m11

m12

m13

m14

m15

m16

m17

m18