Opłata za obiady w październiku 2020r. wynosi 67,20 zł. 

Prosimy o wpłaty na rachunek bankowy: BS w Szczytnie Oddział w Biskupcu 80 8838 1031 2006 0300 0895 0005

W tytule wpłaty prosimy podać: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który opłata jest wnoszona.