Nasi uczniowie brali udział w wojewódzkim konkursie geograficzno - biologicznym pod hasłem: „Sketchnoting, czyli moja notatka wizualna”. Konkurs miał na celu:

  • Doskonalenie umiejętności tworzenia notatki wizualnej za pomocą krótkich haseł i prostych do zapamiętania rysunków,
  • Doskonalenie wybierania, selekcjonowania i przetwarzania informacji pochodzących z różnych źródeł,
  • Rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów,
  • Rozwijanie twórczego myślenia uczestników,
  • Rozwijanie zainteresowań geograficzno - biologicznych,
  • Promowanie osiągnięć uczestników konkursu oraz propagowanie innowacyjnych metod nauczania i wychowania.

Konkurs „Tropem natury” obejmował zasięgiem nasze województwo. Celem konkursu było uporządkowanie wiedzy przyrodniczej, kształcenie w kierunku ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki populacjami zwierząt. Uczestnicy poznali tradycję i kulturę łowiecką. Nauczyli się pozytywnie współpracować ze środowiskiem naturalny, aby nie tylko brać, ale również dawać.

Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV - VI oraz VII - VIII. Polegał on na sprawdzeniu wiedzy na wyżej wymieniony temat poprzez rozwiązanie testu.

3 Maja – w tym roku obchodzimy 229 rocznicę uchwalenia Konstytucji majowej regulującej ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Konstytucja 3 Maja 1791 roku była pierwszą spisaną ustawą zasadniczą w Europie i drugą na świecie – po Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Konstytucja została uchwalona przez Sejm Czteroletni. Obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy. Była ostatnią próbą ratowania Rzeczpospolitej.

Zbrodnia katyńska miała miejsce w kwietniu 1940 roku i dotknęła polskich jeńców przebywających w obozach NKWD. Przez ponad 50 lat prawda o ludobójstwie była oficjalnie ukrywana przed światową opinią publiczną. To zbiorowy mord wykonany na rozkaz Stalina na oficerach polskiego wojska, a także przedstawicielach polskiej inteligencji (lekarzach, prawnikach, nauczycielach akademickich). Do egzekucji doszło w kwietniu 1940 roku.