W tym roku Akademia Czerniaka, sekcja naukowa Polskiego Towarzystwa Chirurgów Onkologów rozpoczęła kampanię edukacyjną „Znamię! Znam je?”! Podczas edukacji zdalnej, klasy VI, VII i VIII wzięły udział w ogólnopolskiej akcji, której celem było

Podczas zajęć zdalnych i stacjonarnych uczniowie klasy VII analizują takie wartości, jak: odpowiedzialność, tolerancja, czy wsparcie innych. Dzięki realizacji projektu pt. „Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat?!” rozwijają wrażliwość na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz znajomość powszechnie przyjętych zasad. Uczniowie, także budują postawę świadomego uczestnictwa i twórczego zaangażowania w życie społeczne. 
W dniu 19 maja uczniowie wzięli udział w wykładzie Uniwersytetu Dzieci pt. „Jak osiągnąć sukces?”. Dowiedzieli się iż we współczesnym świecie ważne są kompetencje:
I. Kreatywność
II. Szybkie uczenie się samodzielnie z własnych obserwacji i doświadczeń (bez nauczyciela)
III. Dobra organizacja pracy zespołu

Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Kolnie!

     Dzisiejszy dzień z pewnością należy zaliczyć do udanych! Z okazji Dnia Dziecka uczniowie klas I – VIII wzięli udział w zabawach i grach integracyjnych, gdyż w tym dniu przyjechali do nas również uczniowie ze szkoły w Bęsi.

Kosmos