Jesteś tutaj:

Samorząd Uczniowski

 

Skład Samorządu Uczniowskiego 2018/2019

 SZKOŁA PODSTAWOWA 

opiekun - p. Elżbieta Bancerz

zastępca - p. Agata Kowalska 

przewodniczący – Natalia Olszewska
zastępca – Daniel Denisiuk
sekretarz – Wiktor Szlęzak

 

 

  s1


Skład Samorządu Uczniowskiego 2015/2016

SZKOŁA PODSTAWOWA

opiekun - p. Anna Jachura

przewodniczący – Natalia Malik
zastępca – Kacper Majek
sekretarz – Patrycja Kałędek

 


GIMNAZJUM

opiekun - p. Elżbieta Ambroziak

przewodniczący – Malwina Skoczeń
zastępca – Kacper Więczkowski
sekretarz – Igor Jasiński

 

Skład Samorządu Uczniowskiego 2014/2015

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

opiekun - p. Adrian Zawistowski

przewodniczący – Wiktor Jasiński
zastępca – Malwina Skoczeń
sekretarz – Natalia Malik

                       sp1

 

 

GIMNAZJUM

opiekun - p. Elżbieta Ambroziak

przewodniczący – Aneta Stelmaszczyk
zastępca – Igor Jasiński
sekretarz - Amanda Pyrczak

  

Skład Samorządu Uczniowskiego 2013/2014

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

opiekun - p. Adrian Zawistowski

przewodniczący – Jan Wilamowski
zastępca – Żaneta Jalowska
sekretarz – Karolina Kozłowska

 

s1

 

 

GIMNAZJUM

opiekun - p. Elżbieta Ambroziak

przewodniczący - Ewa Tylus
zastępca – Aneta Stelmaszczyk
sekretarz - Barbara Kanigowska              

 

 s2

  

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

 

 

Zadania

 

Sposób realizacji
 1. Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego

 1. Wybory samorządów klasowych.
 2. Uruchomienie działalności Samorządu Uczniowskiego.
 3. Ułożenie planu pracy z uwzględnieniem regulaminu SU,
     progamu wychowawczego szkoły, propozycji uczniów.

 4. Ustalenie hormonogramu spotkań i przepływu informacji.

 2. Uczestnictwo w pracy szkoły.
     Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania;
     Dbałość o  mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole.

 1. Działalność SU wg opracowanego planu pracy.
 2. Zapoznanie się z regulaminami, prawami i obowiązkami ucznia
     oraz z  wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

 3. Współpraca SU z dyrektorem szkoły, pedagogiem, wychowawcami,
     pracownikami  obsługi i administracji oraz innymi organizacjami.

 4. Dbałość o ład i estetykę sal lekcyjnych i korytarzy.
 5. Podejmowanie prac społecznych na rzecz klasy i szkoły.
 6. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w szkole i poza nią.
 3. Edukacja zdrowotna i ekologiczna.  1. Dbałość o higienę osobistą, estetykę ubioru, właściwy wypoczynek.
 2. Zapoznanie z problemami ekologii naszego regionu:
    - udział w akcji „Sprzątanie świata",
    - obchody „Dnia Ziemi".
 4. Tworzenie ceremoniału szkolnego; Kultywowanie tradycji.                     
 1. Obchody Dnia Edukacji Narodowej.
 2. Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
 3. Uczenie szacunku dla symboli narodowych, państwowych i regionalnych.
 5. Integracja społeczności szkolnej;
     Kształtowanie postawy społeczno-piekuńczej;
     Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów.

 1. Działalność rozrywkowa:
     - imprezy klasowe i ogólnoszkolne
     - Mikołajki
     - Andrzejki

Joomla Templates by Joomla-Monster.com