Na stronie podanej niżej znajdują się propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej, które proszę wykorzystać w trakcie zdalnego nauczania. Zamieszczone zostały tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu oraz propozycje materiałów.

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

link do przedmiotów szczególnie matematyczno-przyrodniczych: https://pl-pl.khanacademy.org/

W ramach swojej oferty TVP Kultura przygotowała zestawienie propozycji programowych dostosowanych do potrzeb uczniów szkół podstawowych. Wśród nich znajdują się programy, filmy i Teatry Telewizji będące ekranizacją lektur obowiązkowych
i uzupełniających. Poniżej zaprezentowany jest godzinowy harmonogram w poszczególnych dniach od 16 do 20 marca br.:

https://www.gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne                                                                                                                                

Proszę skorzystać z propozycji.

Dyrektor Szkoły