Jesteś tutaj:

Projekty edukacyjne 2014 - Gimnazjum

„Mój pomysł na organizację lekcji wychowania fizycznego" – p. Adrian Zawistowski

Cel główny projektu:
- przygotowanie uczniów do roli organizatora gier i zabaw ruchowych w szkole i poza nią,
- poznanie różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego.

Uczniowie biorący udział w projekcie:

1. Weronika Bilicka
2. Mateusz Kowalski
3. Adrian Rosiński
4. Klaudia Dziamara
5. Dominika Tryfon
6. Katarzyna Żuk
7. Wiktor Łazar
8. Urszula Kokosza
9. Paweł Ostaszewski

 

„Wulkany w Europie" – p. Helena Watros

Cel główny projektu:
- lokalizacja obszarów występowania wulkanów w Europie.

Uczniowie biorący udział w projekcie:

1. Amanda Pyrczak
2. Izabela Wrona
3. Aneta Stelmaszczyk
4. Maciej Drozdowski
5. Krystian Rydel
6. Patryk Szymański
7. Rafał Zyśk
8. Rafał Graba                                       

prge1   prge2    prge3    prge4 

 

„Aktywni dla klimatu" – p. Iwona Jeziorek

Cel główny projektu:
- budzenie poczucia odpowiedzialności za stan otoczenia
- rozwijanie więzi w środowisku lokalnym.

Uczniowie biorący udział w projekcie:

1. Weronika Bilicka
2. Klaudia Chylak
3. Marta Wiśniewska
4. Barbara Kanigowska
5. Aleksandra Zaleciło
6. Katarzyna Dalkowska                         

prbi1

prbi2   

prbi3

prbi4   

  prbi5

  prbi7 

   prbi6 

 

„Sławni Polacy matematycy" – p. Sylwia Kwiecień

Cel główny projektu:
- zbieranie danych dotyczących sławnych matematyków polskich i najważniejszych ich twierdzeń.

Uczniowie biorący udział w projekcie:

1. Agnieszka Borysiewicz
2. Szymon Brzeziński
3. Sebastian Głażewski
4. Krzysztof Kubis
5. Mateusz Podpirka
6. Sylwia Wiśniewska
7. Katarzyna Żuk

 

„Jak zaplanować wycieczkę po Londynie" – p. Wioletta Łupińska

Cel główny projektu:
- przybliżenie uczniom najważniejszych zabytków Londynu i jego atrakcji turystycznych.

 

Uczniowie biorący udział w projekcie:

1. Klaudia Chylak
2. Weronika Bilicka
3. Mateusz Podpirka                                          

 
pran1     pran2      pran3

 

„Jak wygląda......" – p. Anna Jachura

Cel główny projektu:
- chęć pokazania rzeczywistości w różnych technikach i ujęciach plastycznych.

 

Uczniowie biorący udział w projekcie:

1. Marta Kozar                 Jak wygląda.....kobieta w różnych kulturach świata?
2. Artur Śniadowski                            .....piękno motoryzacji?
3. Amanda Pyrczak                           .....mój najbliższy krajobraz?
4. Maciej Bilicki                Jak wyglądają.....twarze sławnych piłkarzy?
5. Aneta Stelmaszczyk                         .....twarze moich znajomych w 3D?
6. Izabela Wrona                                   .....kobiece usta w ciągu doby?                     

prpl1 

prpl2

   prpl3 

   prpl4

   prpl5 

Projekty 2013/2014

Tematy projektów w roku szkolnym 2013/2014


     Uwaga uczniowie klasy II

    W roku szkolnym 2013/2014 realizujecie projekt. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 20.08.2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów....... Wasz udział i Wasze zaangażowanie będą miały wpływ na ocenę z zachowania, a informacja o udziale znajdzie się na świadectwie ukończenia gimnazjum (kl. III). Powodzenia i miłych WRAŻEŃ w trakcie realizacji!

 

                                                                            Tab1

Joomla Templates by Joomla-Monster.com