Jesteś tutaj:

Konkurs SKO zadania marzec/kwiecień

Zadania – marzec/kwiecień

1. Kwota, którą bank wypłaca klientowi w zamian za udostępnienie bankowi pieniędzy na określony czas.
a) prowizja
b) odsetki
c) rata
d) cło

2. Debet na rachunku bankowym to inaczej:
a) inwestycja w papiery wartościowe
b) ujemne saldo na rachunku
c) oszczędności właściciela rachunku
d) deficyt budżetowy

3. Pieniądz papierowy to:
a) bilon
b) moneta
c) weksel
d) banknot

4. Dzbanek kosztuje 17,50 zł, a jedna szklanka 2,20 zł. Ile złotych trzeba zapłacid za dzbanek i 6 szklanek?
a) 20,70 zł
b) 30,70 zł
c) 107,00 zł
d) 210,70 zł

5. Pan Kowalski otrzymał premię w wysokości 1800 zł. Po potrąceniu 30% podatku otrzymał netto:
a) 540 zł
b) 1770 zł
c) 1260 zł
d) 1746 zł

Konkurs SKO zadania styczeń/ luty

Zadania – styczeń/luty

1. Narodowy Bank Polski to:
a) bank wojewódzki
b) bank regionalny
c) bank centralny
d) bank powiatowy

2. Zestawienie wszystkich dochodów i wydatków gospodarstwa domowego to:
a) budżet państwowy
c) budżet domowy
c) budżet centralny
d) plan

3. Sprzedaż i wywóz towarów, usług i kapitału za granicę to:
a) popyt
b) eksport
c) import
d) podaż

4. Pan Kowalski otrzymał premię w wysokości 1800 zł. Po potrąceniu 30% podatku otrzymał netto:
a) 540 zł
b) 1770 zł
c) 1260 zł
d) 1746 zł

5. Stan konta po wpłacie lub wypłacie to:
a) prowizja
b) saldo
c) premia
d) odsetki

Konkurs SKO zadania grudniowe

Konkurs SKO
Zadania - grudzień

1. Ekonomia to:
a) dział matematyki
b) nauka o tym jak jednostka i społeczeństwo decydują o wykorzystaniu zasobów
c) dziedzina ekologii

2. Procent to:
a) nazwisko uczonego, który zdefiniował pojęcie procentu
b) angielska waluta
c) setna część danej wielkości

3. Ekonomia zajmuje się przede wszystkim:
a) analizą rynku
b) badaniem ilości rozwiązań równania
c) wystawianiem faktur

4. Podatek VAT (w wysokości 22%) oblicza się ze wzoru:
a) cena netto + cena netto
b) cena netto
c) cena brutto + 22%

5. Marysia ma 1500 zł oszczędności, a Janka o 20% więcej. Ile oszczędności ma Janka?
a) 1500,20 zł
b) 1700 zł
c) 1800 zł

Konkurs sko

                                                                                         REGULAMIN KONKURSU SKO

                         sko1                                                                                                   sko2

1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń SP w Kolnie.

2. Do konkursu uczeń może przystąpić w każdej chwili, w czasie trwania konkursu.

3. Konkurs trwa od grudnia 2017r. do końca maja 2018r.

4. W każdym miesiącu będzie zadawanych od 3 do 5 zadań. Zadania mogą mieć formę pytań, zadań łączących matematykę z oszczędzaniem, rebusów, krzyżówek.

5. Zadania uczniowie będą rozwiązywali w domu, za wyjątkiem zadań z kwietnia i maja, które to zadania uczniowie będą samodzielnie rozwiązywali w szkole.

6. Treści zadań będą publikowane na stronie internetowej szkoły w zakładce Konkursy.

7. Odpowiedzi do zadań, rozwiązania należy przekazać do opiekuna SKO w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

8. Wszystkie zadania będą punktowane. Zwycięzcą konkursu zostanie uczeń, który otrzyma największą liczbę punktów.

                                                                                                                                                                                                 Opiekun SKO
                                                                                                                                                                                           Andrzej Szuszkiewicz

Konkurs Ortograficzno - Językowy

       13.04.2016 r. w GOK – u w Kolnie odbył się Konkurs Ortograficzno – Językowy. Wzięli w nim udział uczniowie kl. III gimnazjum. Zajęcia prowadzili: polonistka – p. Ewa Kiryła oraz nauczyciel biblioteki – p. Helena Watros. Spotkanie miało charakter zajęć otwartych, więc wszyscy zainteresowani nauczyciele mogli obejrzeć lekcję.
        Głównym celem konkursu było utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości z zakresu ortografii, interpunkcji i sprawności językowej. Uczniowie podzieleni zostali na dwie grupy i mieli do rozwiązania 10 zadań.
         Zwyciężyła grupa A w składzie: Piotr Wontora, Michał Leszczyński, Julia Burdun, Joanna Marczak, Kamila Brzezicka, Dawid Wyrzyński, Karol Tomasik, Maciej Piątkowiak, Sara Pacholczyk, Nikolas Behrendt. Zdobyli 50 punktów.
         Na II miejscu uplasowała się grupa B (47 punktów) w składzie: Michał Dobrzański, Artur Głowacki, Magdalena Kubis, Ewa Bartoszewska, Monika Socha, Dorota Raczkowska, Kinga Dębska, Adam Rybitwa, Kamil Bartoszewski, Igor Jasiński, Marcel Leonowicz, Kacper Stankiewicz.
          Gratulujemy i życzymy powodzenia na egzaminie gimnazjalnym!

 

ke1  ke2  ke3  ke4  ke5  ke6  ke7

Prawa człowieka - Wszyscy rodzimy się wolni

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I. EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
                 pn. Prawa człowieka - Wszyscy rodzimy się wolni

organizowanego przez:
Powiatową Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną
w Olsztynie przy współpracy z bibliotekami powiatu olsztyńskiego.

Kolejny raz osiągnęliśmy sukces.

Katarzyna Kardaś uczennica V klasy Szkoły Podstawowej w Bęsi otrzymała wyróżnienie w kategorii uczniowie klas IV-VI    
ko3 

 

Aleksandra Ostrówka uczennica II klasy Gimnazjum w Kolnie zajęła III miejsce w kategorii uczniowie gimnazjów   ko1   ko4

"Ogrody przeszłości Warmii i Mazur"

     Mamy kolejnego laureata wojewódzkiego konkursu pt.„Ogrody przeszłości Warmii i Mazur". Jego przedmiotem były stare, zapomniane aleje, przypałacowe parki i ogrody. Paulina Kurek uczennica klasy VI wykonała prezentacje multimedialną pt.„Ogrody przypałacowe w Galinach" (patrz: prezentacja). Za swoją pracę w kategorii szkół podstawowych uzyskała III miejsce.

 kp1

kp2

   
     W tym samym konkursie wyróżnienie za udział otrzymali również uczniowie gimnazjum: Aleksandra Wolińska z klasy Ib i Dominik Kapuściński z klasy Ia. Wykonali oni prezentację multimedialną pt.„Aleje parkowe przy pałacu w Bęsi" (patrz: prezentacja).
 kp3  


       Gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów!    

 Opiekunem konkursu była p. Iwona Jeziorek         
kp4 

ROZSTAJE I BEZDROŻA

       29 sierpnia 2015r. w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie odbyło się seminarium podsumowujące konkurs „ROZSTAJE I BEZDROŻA – zapomniane historie naszej okolicy". Przedmiotem konkursu były stare, nieużytkowane cmentarze, obeliski memoratywne (upamiętniające); kamienie graniczne, tzw. kamienie ofiarne i inne kamienie, z którymi związane są podania lokalne, najczęściej położone w miejscach zapomnianych, nieodwiedzanych, o których wiedzą tylko nieliczni. Obiekty te należało sfotografować i krótko opisać. Uczyniła to uczennica klasy VI PAULINA KUREK, której praca oceniona została pozytywnie. Zajęła ona III miejsce w obrębie kilku powiatów województwa warmińsko-mazurskiego. Paulina, poza otrzymaniem atrakcyjnej nagrody rzeczowej, miała także możliwość uczestniczenia w wędrówce z questem, w zajęciach terenowych: „Solniki – historyczno-przyrodnicza ścieżka edukacyjna".
Gratulujemy!!!
      Zachęcamy uczniów do udziału w proponowanych konkursach!

 

k7  k6  k3  k1  k4  k5  k2

Bezpieczeństwo na wsi

„Bezpiecznie na wsi, zwierzaki to nie pluszaki" – konkurs plastyczny

 

bw1  bw2

Podkategorie

Joomla Templates by Joomla-Monster.com