Jesteś tutaj:

Warsztaty profilaktyczne - narkotyki

     8 kwietnia 2015 roku w Gimnazjum w klasach I i II odbyły się warsztaty profilaktyczne pt. „Przeciw narkotykom ku afirmacji życia". Zajęcia prowadzili wykwalifikowani terapeuci z Ośrodka Terapii i Uzależnień z Płocka.

 

pg1  pg2  pg3  pg4  pg5

Potrafię, bo chcę 2014/2015

       Od 1 października 2014 roku w Zespole Szkół w Kolnie (Gimnazjum) zespół do spraw profilaktyki - podobnie jak w roku ubiegłym - kontynuuje konkurs pt.„Potrafię, bo chcę!". Jego adresatami są gimnazjaliści sprawiający duże problemy wychowawcze (aroganckie zachowanie, używanie wulgaryzmów, lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych). Pierwsza i druga edycja tego turnieju (r. szk. 2012/2013) zmobilizowała uczniów do rywalizacji i zaowocowała poprawą zachowania.

Główne cele konkursu to:

• Podniesienie kultury osobistej uczniów
• Ograniczenie używania wulgaryzmów i zachowań aroganckich na terenie szkoły
• Usprawnienie pracy szkoły (brak interwencji w sprawach problemowych)
• Mobilizowanie uczniów do poprawnego zachowania
• Uświadomienie uczniom korzyści płynących z odpowiedniego zachowania

W styczniu, tuż przed feriami, zespół do spraw profilaktyki dokonał podsumowania i wyłonił zwycięzców.

I miejsce: Daniel Chankowski klasa IIIa
II miejsce: Amadeusz Abramek klasa IIIa
                 Igor Jasiński klasa II
III miejsce: Kamil Bartoszewski klasa II                                                    

 
pr 

 

Nagrody ufundowali sponsorzy, a wręczono je na apelu 23.01.2015 r. Zwycięzcom gratulujemy.
Konkurs trwa nadal! Uczniowie co miesiąc są informowani o wynikach (ilość uwag pozytywnych i negatywnych). Rozstrzygnięcie w CZERWCU.

Spektakle profilaktyczne

       27 listopada 2014 roku gościli w naszej szkole aktorzy Teatru Profilaktycznego „Kurtyna" z Krakowa.. Przygotowali oni dwa przedstawienia przeznaczone dla uczniów Szkoły Podstawowej.
      Młodsi widzowie, czyli klasy I – III uczestniczyli w spektaklu „Zaklęty bagaż". Przedstawia on historię niesfornego Adasia, który zmagając się ze swoimi słabościami odzyskał wiarę w potęgę dobra i siły mądrości. Dzięki temu przedstawieniu nasi uczniowie dowiedzieli się, że mają możliwość wyboru między dobrem, a złem oraz upewnili, jak ważne jest zdrowe odżywianie i kultura fizyczna.

 

pr1k   pr2k   pr3k   pr4k   pr5k

 

       Uczniowie klas IV – VI obejrzeli przedstawienie pod tytułem „Zdążyć przed dzwonkiem". Opisuje ono historię nastolatka Michała, który postanawia wyrwać się z wirtualnego świata gier komputerowych, odbudować poczucie swojej tożsamości i odnaleźć właściwe miejsce w grupie życzliwych mu ludzi: rodziców, nauczycieli i przyjaciół. Spektakl porusza ważne problemy, bliskie każdemu młodemu człowiekowi np.: poczucie własnej wartości, akceptacji, niezaspokojonych potrzeb, cyberuzależnienia, a także ukazuje możliwości ich rozwiązania.

 

pr6k   pr7k   pr8k   pr9k   pr10k

      

     Oba spektakle przykuwały uwagę naszych uczniów oraz cieszyły się dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza będzie miała swoje odniesienie w praktyce.

Bądźmy ostrożni!

       „Jak nie stać się ofiarą przemocy?" – warsztaty profilaktyczne dla uczniów klasy III i IV
     13 listopada 2014 roku pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Biskupcu spotkali się z uczniami klas III i IV by porozmawiać o agresji i przemocy. Podczas zajęć zostały przekazane ogólne informacje nt. przemocy. Dzieci odgrywały scenki związane z różnymi rodzajami przemocy, po czym wyciągały wnioski oraz opowiadały jak inni działają na ich emocje i samopoczucie. Mamy nadzieję, że zajęcia te wzbudzą czujność u dzieci w sytuacjach zagrożenia.

 

prz1  prz2  prz3  prz5  prz6  prz4  prz7  prz8

Plan działań profilaktycznych

 

Problem Zakres działania

 1. Podniesienie świadomości rodziców na temat wychowania.

 1. Stała opieka psychologa i pedagoga nad rodzicami i ich dziećmi.

 2. Zorganizowanie warsztatów i spektakli profilaktycznych adresowanych do rodziców, obejmujących problematykę trudności wychowania.

 3. Zacieśnienie więzi z rodzicami, włączenie ich w proces wychowawczy szkoły.

 2. Negatywne skutki spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, palenia papierosów oraz innych substancji chemicznych narkotykopodobnych, w szczególności dopalaczy i napojów energetyzujących.

 1. Cykl godzin wychowawczych promujących zdrowy styl życia-bez używek-bez papierosów.

 2. Lekcje wychowania do życia w rodzinie (ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania alkoholu w rodzinach i negatywnego wpływu na życie rodziny).

 3. Wystawa prac o tematyce prozdrowotnej
„Zmień komputer na..."
„Nie bądź głupi: nie pal!"
Propagowanie zdrowego stylu życia przy współpracy z Samorządem Uczniowskim.

 4. Relizacja programów, projektów promujących zdrowy styl życia-bez używek (zajęcia sportowe ekologiczne).

 5. Programy profilaktyczne dla uczniów.                                            

 3.Okazywanie szacunku rówieśnikom i osobom starszym. Wyeliminowanie wulgaryzmów z codziennego języka, a tym samym bogacenie słownictwa uczniów.

 1. Cykl godzin wychowawczych o poszanowaniu godności człowieka (tolerancja, empatia, asertywność).

 2. Wrażliwość na potrzeby innych:
„Dzień Życzliwości", „Dzień pluszowego misia".

 3. Zwracanie uwagi na słownictwo uczniów w czasie przerw.

 4. Zmniejszenie zjawiska przemocy fizycznej i psychicznej w szkole.

 5. Doceniać uczniów prezentujących właściwą postawę uczniowską, kulturę osobistą: „Jestem przykładem dla innych".

 6. Szacunek do tradycji (strój galowy).

 4. Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły.

 1. Spotkania z policjantem-pogadanki.

 2. Pogadanki na lekcjach wychowawczych.

 3. „Jestem bezpieczny na drodze"- konkursy klasowe.


 5. Zmniejszenie zjawiska przemocy w szkole.

 1. Cykl godzin wychowawczych.

 2. Umożliwienie uczniom uczestnictwa w zajęciach dodatkowych: rozwijających zainteresowania, terapeutycznych.

 3. Włączanie uczniów w życie szkoły( apele, uroczystości, imprezy).

 4. Warsztaty, szkolenia, udział w programach o tej tematyce.Potrafię, bo chcę

     Od 1 października 2013 roku w Zespole Szkół w Kolnie (Gimnazjum) zespół do spraw profilaktyki - podobnie jak w roku ubiegłym - kontynuuje konkurs pt.„ Potrafię, bo chcę!" . Jego adresatem są gimnazjaliści sprawiający duże problemy wychowawcze (aroganckie zachowanie, używanie wulgaryzmów, lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych). Pierwsza edycja tego turnieju (r. szk. 2012/2013) zmobilizowała uczniów do rywalizacji i zaowocowała poprawą zachowania.

Główne cele konkursu to:

• Podniesienie kultury osobistej uczniów
• Ograniczenie używania wulgaryzmów i zachowań aroganckich na terenie szkoły
• Usprawnienie pracy szkoły (brak interwencji w sprawach problemowych)
• Mobilizowanie uczniów do poprawnego zachowania
• Uświadomienie uczniom korzyści płynących z odpowiedniego zachowania

W styczniu, tuż przed feriami, zespół do spraw profilaktyki dokonał podsumowania i wyłonił zwycięzców.

I miejsce: Tomasz Bartoszewski klasa IIIa
II miejsce: Robert Głażewski klasa IIIa
III miejsce: Łukasz Brzeziński klasa IIIb
                 Adrian Gołaszewski klasa IIIb

Wyróżnienie: Dominik Krajza klasa IIb
                    Daniel Chankowski klasa IIa           
pot3    pot2    pot1 

 

                                Nagrody ufundowali sponsorzy, a wręczono je na apelu 14.02.2014 r.

Konkurs trwa nadal! Uczniowie co miesiąc są informowani o wynikach (ilość uwag pozytywnych i negatywnych). Rozstrzygnięcie w CZERWCU.

W II śródroczu na I miejscu uplasowali się: Tomasz Bartoszewski klasa IIIa; na II miejscu - Tomasz Wasilewski klasa IIa, a na III - Dominik Krajza klasa IIb.

 

 

po1   po2   po3


 Zwycięzcy pojechali na wycieczkę do Olsztyna do Tarzan Parku oraz otrzymali nagrody rzeczowe. Fundusze na nagrody pozyskaliśmy od sponsorów.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com