Jesteś tutaj:

Historia Szkoły

Krótki rys historyczny miejscowości, w której mieści się szkoła.
Zespół Szkół im. Jana Pawła II znajduje się w malowniczo (morena denna i pagórkowata) położonej miejscowości Kolno (centrum gminy) w województwie warmińsko-mazurskim (powiat olsztyński). Nazwa miejscowości przeniesiona została przez niemieckich osadników ze Śląska (1359 r. Collen, 1615 r. Gross Collen, 1688 r. Gross Kollen).

 

Kościół w Kolnie
Wieś w 1586 r. została w pełni zagospodarowana. W dokumencie lokacyjnym Kolna uposażony został kościół (w 1758 r. uzyskał tytuł Trzech Króli, a w 1890 świątynia została rozbudowana i przybrała kształt krzyża), przy którym istniała szkoła parafialna. Po I rozbiorze Polski w 1772 r. cała Warmia weszła w skład państwa polskiego. Po wojnie w 1945 r. teren całej gminy należał do powiatu biskupiecko-reszelskiego. W związku ze zmianami organizacyjnymi administracji terenowej Kolno było kolejną siedzibą gminy, gromady. Od 1973 r.- ponownie gminy, której ranga znacznie wzrosła po 1975 r., po zlikwidowaniu powiatu.
Wieś była wielokrotnie niszczona w czasie II wojny światowej, ale zaraz po niej nastąpił rozwój gospodarczy, cywilizacyjny i kulturalny gminy.


Nasza szkoła jest miejscem pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności, a działania te przebiegają w przyjaznej atmosferze. Nauczyciel jest osobą godną zaufania, której można powierzyć swoje problemy. Uczeń zaś to osoba otwarta na świat, realizująca siebie zgodnie ze swoim potencjałem, świadoma praw i obowiązków, świadoma tożsamości europejskiej, obywatelskiej i regionalnej. Rodzice naszych uczniów są współpartnerami w procesie wychowania, aktywnie uczestniczą w intelekktualnym, społecznym rozwoju dzieci, nawiązując przy tym szeroką współpracę z nauczycielami, wychowawcą, dyrektorem szkoły.

Główne cele naszych działań to:

 1. Wysoki poziom nauczania (otwartość na wiedzę, umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji).

 2. Kształtowanie osobowości ucznia i właściwych postaw moralnych.

 3. Wspieranie wychowawczej roli rodziny.                                                                                                          

 

hist1

 

 Jesteśmy szkołą, która:

 1. Promuje zdrowy styl życia (bez używek).

 2. Przygotowuje do pełnienia obowiązków (zarówno obywatelskich jak i rodzinnych).

 3. Uczy tolerancji, szacunku dla innego człowieka, odpowiedzialności za siebie i za innych.

 4. Wspiera rodzinę w procesie wychowania.

 5. Umożliwia rozwój umiejętnosci potrzebnych na dalszych etapach kształcenia.

 6. Przygotowuje absolwenta do życia we współczesnym społeczeństwie informacyjnym.                                            

 
hist2 
Joomla Templates by Joomla-Monster.com