Jesteś tutaj:

„Oni umieli pięknie żyć i umierać!" - lekcja otwarta

    W ramach realizacji działań określonych w planie obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 24 listopada (piątek) o godz. 9.50 (3 lekcja) w sali nr 16 odbyła się otwarta lekcja języka polskiego, na którą zaproszeni zostali nauczyciele oraz rodzice. Zajęcia prowadziła p. Ewa Kiryła.
   Temat lekcji brzmiał: „Opowiemy Wam o ludziach, którzy umieli pięknie żyć i pięknie umierać!" – wykorzystanie treści lektury na różnych etapach edukacyjnych.
Na zajęciach, oprócz wyeksponowania postawy patriotycznej głównych bohaterów, nauczycielka zwróciła również uwagę na:
- realizację zadań określonych w planie doskonalącym
- budzenie kreatywności uczniów
- wykorzystanie potencjału uczniów i pracy na lekcjach wcześniejszych (stan wiedzy i umiejętności bez obciążania uczniów pracą domową!)
- doskonalenie umiejętności określonych w podstawie programowej III etapu edukacyjnego i przygotowanie „fundamentu" do doskonalenia umiejętności określonych w podstawie IV etapu: rozprawka problemowa na maturze z języka polskiego (podstawa) oraz odpowiedź ustna
- wpływ literatury i innych tekstów kultury na kształtowanie wrażliwości człowieka, jego kultury wewnętrznej, świadomości, systemu wartości
   Dokonano ewaluacji stopnia realizacji celu. Uczniowie na następnej lekcji musieli napisać pracę pisemną (charakterystyka postaci), w której mieli wykorzystać w praktyce wiadomości zdobyte podczas omawiania lektury na lekcji. Łatwość zadania w kryterium : realizacja tematu wyniosła 75%, więc można stwierdzić, że cele zostały osiągnięte, a lekcja powtórzeniowa – efektywna!

Joomla Templates by Joomla-Monster.com